LII Szkoła Matematyki Poglądowej
na temat „Matematyka a sztuki różne”,

Białobrzegi, 28-31 sierpnia 2014

Dodatkowe informacje dostępne na stronie konferencji:  http://www.msn.ap.siedlce.pl/smp/